Ikuti @fauzinesia

PERAWATAN JENAZAHPERAWATAN JENAZAH
A. MENJENGUK ORANG SAKIT
1. Hukum menjenguk orang sakit adalah sunah.
2. Adab menjenguk orang sakit:
a. Berpakaian yang sopan dan rapi.
b. Member nasihat agar sabar menerima musibah.
c. Mendoakan orang sakit.
d. Diajarkan kalimat thayyibah atau dibacakan surah Yaasin bagi orang sakit payah.
e. Menanyakan tentang keadaan penyakit orang sakit kepada keluarganya, dan
f. Member bantuan untuk orang sakit dan keluarganya.

B. PENGURUSAN JENAZAH
1. Kewajiban pengurusan jenazah bagi orang yang masih hidup ialah memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Kewajiban-kewajiban ini termasuk fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian dari mereka maka kewajiban tersebut telah dianggap mencukupi.
2. Cara memandikan jenazah:
a. Jenazah ditempatkan di tempat terlindung dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi.
b. Diberi pakaian basahan.
c. Terlebih dahulu dibersihkan dari najis dan kotoran.
d. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata dari kepala hingga ke ujung kaki.
e. Disunahkan mendahulukan anggota wudhu dang anggota tubuh yang setelah kanan.
3. Yang dimaksud dengan mengafani ialah membungkus jenazah dengan kain paling sedikit satu lembar yang dapat menutupi seluruh tubuh mayat baik mayat laki-laki atau perempuan. Bagi yang mampu disunahkan untuk mayat laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain tanpa baju dan sorban, sedangkan untuk mayat perempuan disunahkan lima helai kain masing-masing untuk kain panjang (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan diutamakan yang berwarna putih dan diberi kapur barus serta harum-haruman.
4. Setelah jenazah dikafani, selanjutnya dishalatkan.
5. Jenazah dikuburkan setelah dishalatkan. Menguburkan jenazah ini hendaknya disegarkan.
6. Cara penguburan jenazah:
a. Digali liang kubur sepanjang tubuh jenazah dengan dengan lebar satu meter dalam kedalaman lebih kurang dua meter.
b. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat itu dengan miring ke kanan dan dihadapkan kea rah kiblat.
c. Tali pengikat kain kafan dilepas dan pipi kanan serta ujung kaki ditempatkan pada tanah.
d. Liang lahat ditutup dengan papan, kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian lubang rata, dan ditinggikan dari tanah biasa.
e. Meletakkan pelepah yang masih basah, atau kerikil di atas kubur dan menyiramkannya dengan air, dan
f. Mendoakan dan memohonkan ampun kepada mayat.

C. KEWAJIBAN JENAZAH YANG BELUM DISELESAIKAN
1. Yang dimaksud dengan kewajiban jenazah yang belum terselesaikan adalah sesuatu menyangkut harta peninggalan orang yang meninggalkan dunia.
2. Harta orang yang meninggal dunia ditashrufkan dengan urutan prioritas:
a. Pembiayaan penyelenggaraan jenazah.
b. Penyelesaian utang, dan
c. Pembagian harta waris kepada ahli waris.

D. TA’ZIAH
1. Ta’ziah menurut bahasa artinya menghibur. Ta’ziah menurut istilah ialah mengunjungi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud agar keularga yang mendapat musibah dapat terhibur dan diberikan keteguhan serta kesabaran dalam menghadapi musibah dan mendoakan kepada orang yang meninggal supaya diampuni dosa-dosanya selama hidupnya.
2. Ta’ziah hukumnya sunah dan merupakan hak muslim yang satu terhadap muslim yang lain.
3. Adab ta’ziah:
a. Memakai pakaian yang sopan, dan rapi.
b. Berusaha menghibur keluarga yang terkena musibah.
c. Memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah, dan
d. Berta’ziah ikut shalat jenazah dan mendoakannya serta ikut mengantar jenazah ke kubur untuk dimakamkan.

E. ZIARAH KUBUR
1. Ziarah kubur ialah mengunjungi makam (kuburan) orang-orang Islam dengan maksud untuk mengambil pelajaran yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan di akhirat dan mendoakannya supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah swt.
2. Ziarah kubur hukumnya sunah.
3. Adab ziarah kubur:
a. Memberi salam kepada ahli kubur dan membaca doa untuk mereka.
b. Berdoa memohonkan ampun bagi ahli kubur.
c. Tidak duduk di atas kuburan, dan
d. Tidak boleh meminta sesuatu apapun kepada kuburan.

ARTIKEL TERKAIT:

Post a Comment

Mari kasih komentar, kritik, dan saran. Jangan lupa juga isi buku tamunya. :D

NB: No Porn, No Sara', No women, No cry

Cari disini

Cerita² Enonk

#Pengunjung

Instagram